Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah

HAKIKAT HAK MILIK DALAM ISLAM ADALAH MILIK ALLAH

Bunyi Ayat لِّلَّهِ بِهِ يُحَاسِبْكُم تُخْفُوهُ أَوْ أَنفُسِكُمْ فِي مَا تُبْدُواْ وَإِن ا   لاٌّرْضِ فِى وَمَا السَّمَـوتِ فِي مَا لّ...

Hak Milik Menurut Sistem Ekonomi Islam

Definisi Secara etimologi, Kepemilikan (al-milk) berasal dari bahasa Arab dari akar kata "malaka" yang artinya penguasaan...
 

Teknologi

Resources

Travel