Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah

HAKIKAT HAK MILIK DALAM ISLAM ADALAH MILIK ALLAH

Bunyi Ayat لِّلَّهِ بِهِ يُحَاسِبْكُم تُخْفُوهُ أَوْ أَنفُسِكُمْ فِي مَا تُبْدُواْ وَإِن ا   ل...

Hak Milik Menurut Sistem Ekonomi Islam

Definisi Secara etimologi, Kepemilikan (al-milk) berasal dari bahasa Arab dari akar kata &q...
 

Teknologi

Resources

Travel